Cennik

  IT.NORCOM – STACJA.SQL – cennik od 15 lutego 2018 r. [PDF]
 IT.NORCOM – STACJA.SQL – pismo wyjaśniające [PDF]
Cennik systemu STACJA.SQL, obowiązujący od 15 lutego 2018 r.


 


PAKIET PODSTAWOWY / zakres

CENA

ZAKUP + AKTUALIZACJE
pierwszy rok

AKTUALIZACJE
kolejny rok

PSKP

PODSTAWOWA SKP
obsługa BTP na Podstawowej Stacji
Kontroli Pojazdów,
/licencja jednostanowiskowa/

799,-

699,-

OSKP

OKRĘGOWA SKP
obsługa BTP na
Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów,
/licencja jednostanowiskowa/

999,-

899,-

CEP 2.0

obligatoryjny
moduł dostępu do CEP v. 2.0
/licencja jednostanowiskowa/

199,-

199,-


 

MODUŁY DODATKOWE /opcjonalne, zakres/

 

KAT_DIP

moduł danych technicznych pojazdów

199,-

199,-

CZYTNIK DR

moduł czytnika dowodów rejestracyjnych

99,-

99,-

MAGAZYN

moduł gospodarki magazynowej


199,-


199,-

FOTO / JPG

moduł gromadzenia dodatkowej dokumentacji BTP
/zdjęcia, skany dokumentacji/

99,-

99,-

SIEĆ

moduł sieciowy systemu STACJA.SQL
/za każde dodatkowe stanowisko/ 

+ zakup klucza sieciowego
/wymagane w określonych przypadkach/

+ 30%
wartości systemu
299,-

+ 30%
wartości systemu
0,-

SMS

moduł wysyłki wiadomości SMS do Klienta SKP
/gromadzenie numerów tel. komórkowych jest BEZPŁATNE/

rozliczenie wg
cennika wysyłki SMS

 

USŁUGI DODATKOWE /opcjonalne/

 

MIGRACJA

przeniesienie danych z innych
systemów SKP użytkownika

wycena
indywidualna

WDROŻENIE

zdalna instalacja systemu na komputerze użytkownika
oraz zdalne wsparcie – 30 dni od daty instalacji systemu

200,-

ZDALNY SERWIS [jednorazowy]
[bez umowy]

jednorazowa pomoc przez Internet związana
z systemem STACJA.SQL /ograniczenie do 30 minut/

50,-

ZDALNY SERWIS
wariant I
[umowa]

wielorazowa pomoc przez Internet związana
z systemem STACJA.SQL – zryczałtowana opłata miesięczna
/ograniczenie do 60
minut
, umowa na okres min. 3 miesiące/

100,-

ZDALNY SERWIS
wariant II
[umowa]

wielorazowa pomoc przez Internet w dowolnej sprawie
– zryczałtowana opłata miesięczna
/ograniczenie do 120
minut
, umowa na okres min. 3 miesiące/

150,-

UWAGI DODATKOWE:

 • działanie modułów dodatkowych (ZAKUP) zrównane jest z okresem działania licencji pakietu podstawowego;
 • przeniesienie licencji na inny podmiot (różny NIP) – opłata 100 zł;
 • zakup aktualizacji wg podanych cen tylko w przypadku ciągłości licencji (inaczej obowiązuje kolumna ZAKUP);
 • zakup licencji nieciągłych lub zawieranych na okres krótszy niż 12 miesięcy wymaga dopłaty:
  6 miesięcy: + 10 % wartości licencji /
  ► 3 miesiące: + 30 % wartości licencji /
  ► 1 miesiąc: + 50 % wartości licencji;
 • zakup/wymiana klucza sprzętowego:
  wersja jednostanowiskowa (wymiana klucza LPT na USB / zakup klucza USB / wymiana uszkodzonego klucza USB) – 149 zł,
  wersja sieciowa (przejście z wersji jednostanowiskowej USB ► wymagany zwrot posiadanego klucza !!) – 149 zł,
  wersja sieciowa (zakup klucza USB / wymiana uszkodzonego) – 299 zł.
 • możliwe testy modułów dodatkowych: KAT_DIP, CZYTNIK DR, FOTO, MAGAZYN;


Wszystkie podane kwoty są cenami netto (23% podatku VAT).