Szanowni Państwo,

Z przyjemnością zapraszam Państwa na Seminarium szkoleniowe związane z wejściem w życie – od dnia 13-11-2017 r. – zmian rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zakresu i sposobu wykonywania badań technicznych pojazdów i ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, mających związek z uruchomieniem systemu CEPiK v. 2.0 dla SKP.

Podczas spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:

1) Prawo o ruchu drogowym – zmiany obowiązujące od dnia 13-11-2017 r.
2) CEPiK 2.0 – źródłowe informacje dot. procedury postępowania od dnia 13-11-2017 r.
3) Zmiany w przepisach dot. nowych warunków technicznych i dodatkowych badań technicznych dla pojazdów ADR 2017 – obowiązujące od 1-07-2017 r.
4) Omówienie nowych rozporządzeń dot. sposobu i zakresu badań technicznych oraz procedury CEP dla SKP.
5) Prezentacja najnowszych urządzeń diagnostycznych do badań pojazdów – PARTNER SEMINARIUM

Zaprezentujemy również najnowszą wersję systemu STACJA.SQL, obejmującą nowy sposób przeprowadzania BTP po dniu 13-11-2017 r.

W ramach opłaty wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe, a także – zaświadczenie o uczestnictwie.
W trakcie seminarium zapraszamy na przerwę kawową i mały poczęstunek.

W seminarium udział wezmą eksperci i specjaliści z zakresu przepisów dotyczących badań technicznych pojazdów (szczegółowe informacje podamy w następnym komunikacie).

Terminy:
1) 12-10-2017 r., godz.10.00 – 15.00
(termin dodatkowy (nr 2) uruchomiony zostanie wyłącznie w przypadku dużej ilości zgłoszeń, przekraczających pojemność sali wynajętej na termin pierwszy)
2) 13-10-2017 r., godz.10.00 – 15.00
Rejestracja uczestników – od godz. 9:30.

Miejsce:
Poznań, ul. Ziębicka 18 (budynek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce) [Google Maps]

Zgłoszenie:
e-mail ze zgłoszeniem na adres szkolenia@norcom.pl

Koszt udziału:
259 zł netto (podatek VAT 23%); (-20% rabatu dla firm użytkujących oprogramowanie IT.NORCOM; dodatkowy rabat w wysokości 5% dla kolejnych osób z jednej firmy); należność płatna przelewem.

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

_______________________

Norbert Jezierski
/-/

Zaproszenie, program ramowy: IT.NORCOM_PROGRAM_szkolenie_Poznan_12_10_2017.pdf
Formularz zgłoszeniowy: IT.NORCOM_FORMULARZ_szkolenie_Poznan_12_10_2017.pdf