FAQ test - IT.NORCOM

FAQ czyli najczęściej zadawanie pytania …

Sposób wykonywania badań technicznych

[HAK, badanie dodatkowe, sposób postępowania]

[HAK, badanie dodatkowe, sposób postępowania]

Zgodnie z dzisiejszymi warunkami technicznymi i logicznymi w systemie CEP nie ma możliwości przesłania i zarejestrowania takiego badania – Centralna Ewidencja Pojazdów nie ma w swoich słownikach takiej pozycji. Być może za jakiś (bliżej nieokreślony) czas będzie można takie badania wysyłać, na razie – nie wysyłamy.

[Brak niektórych rodzajów badań].

[Brak niektórych rodzajów badań].

Przed 13/11 w systemie STACJA.SQL było więcej rodzajów BTP (np. dodatkowe), teraz nie mogę ich odszukać. Co się stało ? Zmiany, jakie miały miejsce w systemie STACJA.SQL w dniu 13/11, zostały wymuszone wejściem w życie Centralnej Ewidencji Pojazdów v. 2.0. Centralny Ośrodek Informatyki (COI), który – na zamówienie Ministerstwa Cyfryzacji – jest wykonawcą CEPiK-u, tak a nie inaczej zinterpretował istniejące prawo, udostępniając nam słowniki rodzajów badań, w których nie znalazło się badanie „dodatkowe” jako takie (ale i badanie „dodatkowe – HAK”, a także „inna czynność – nadanie cech identyfikacyjnych”). W związku z tym, abyście Państwo nie wpisywali do systemu badań, które nie zostałyby wysłane do systemu CEPiK, usunęliśmy z naszej listy część z badań, które nie mają odpowiedników w COI. Trwają prace, które – być może – zaowocują przywróceniem wszystkich tych badań, które zniknęły z listy, wyjaśniamy zaistniałą sytuację. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość …

[Pojazdy resortowe (wojsko, policja, inne)]

[Pojazdy resortowe (wojsko, policja, inne)]

Nie znalazłem takiego pojazdu w CEP, nie mogę wysłać swojego badania. Dane pojazdów resortowych nie są dostępne w Centralnej Ewidencji Pojazdów, w związku z powyższym nie ma też możliwości przesłania do CEPiK-u wykonanego na nich BTP. (Dz.U.2017.1260 z późn. zm.) Art. 73 […] 3. Rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową dokonują właściwe organy tych jednostek. Organy te wydają dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, chyba że dla danego pojazdu tablice (tablica) rejestracyjne lub nalepka kontrolna nie są wymagane, a numer rejestracyjny umieszcza się bezpośrednio na pojeździe. Art. 80c. 1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom: […] 26) stacjom kontroli pojazdów; […] 2. Dane o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3, udostępnia się wyłącznie podmiotom określonym w ust. 1 pkt 1-10 i 16 oraz w ust. 2a. [z niezrozumiałych dla nas względów niektóre z pojazdów resortowych znajdziecie jednak Państwo w CEPiK-u – przyp. NJ]
Slide 1
Nie bój się dużego kroku. Nie pokonasz przepaści dwoma małymi.
David Lloyd George
Slide 1 - copy
Praca oddala od nas trzy wielkie niedole: nudę, występek i ubóstwo.
Voltaire
Slide 1 - copy
Lepiej zaliczać się do niektórych, niż do wszystkich.
Andrzej Sapkowski
Slide 1 - copy
W życiu każdego człowieka są dwa wielkie dni – pierwszy, w którym się rodzimy i drugi, w którym odkrywamy po co.
William Barclay
Shadow

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą,
pozostaw numer telefonu – oddzwonimy.

Administratorem pozostawionych danych będzie IT.NORCOM sp. z o.o. sp. k. Wpisane dane będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes). Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich dostępu, sprostowania, usunięcia oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. Więcej informacji link


Formularz kontaktowy

Administratorem pozostawionych danych będzie IT.NORCOM sp. z o.o. sp. k. Wpisane dane będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes). Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich dostępu, sprostowania, usunięcia oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. Więcej informacji link