RODO_IT_SKP - IT.NORCOM

Administrator Danych Osobowych (ADO) 
STACJA KONTROLI POJAZDÓW, NA KTÓREJ DOKONAŁEŚ BADANIA TECHNICZNEGO I WYRAZIŁEŚ ZGODY.

 

Państwa dane osobowe w zakresie podanych kontaktowych przetwarzane będą w celu:

 • Przesyłania informacji handlowej poprzez e-mail, podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 • Przesyłania informacji handlowej poprzez SMS, Telefon, podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 • Przesyłania informacji o zbliżającym się badaniu technicznym na podany numer telefonu, podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Powyższe dane przetwarzane na podstawie zgody, przechowywane będą do momentu jej wycofania.

Zgodę można wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość e-mail na adres wskazany powyżej lub osobiście w siedzibie Administratora.  Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.   

 

 • wykonania czynności związanych z realizacją usług oferowanych przez stację diagnostyczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu, oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych.
  Dane przechowywane będą zgodnie z okresami określonymi w powyższych przepisach.

Wymóg podania danych:

Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne. Niepodanie ich uniemożliwi nam kontakt z Państwem w celach przedstawionych powyżej. Podanie danych w celu realizacji usługi stacji diagnostycznej jest obowiązkowe.

 

Odbiorcy danych:

 • Organy i instytucje oraz właściwe podmioty administracji publicznej i samorządowej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 • Firmy świadczące usługi na rzecz ADO, a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego.
 • Firmy ubezpieczeniowe, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych.
 • Podmioty będące stroną umowy w ramach zawartej współpracy.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a RODO: 
 • prawo dostępu do treści danych 
 • prawo do sprostowania danych 
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
 • prawo do przenoszenia danych  
 • Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO: 
 • prawo dostępu do treści danych 
 • prawo do sprostowania danych 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
 • Prawo do cofnięcia zgody: 

Jeżeli przetwarzanie odbywa się, na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania. Po wycofaniu informacje na temat wyrażonej i wycofanej zgody dane przetwarzane będą w celu ochrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres zgodny ze stosownymi przepisami prawa, wynoszący maksymalnie 3 lata.

 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ADO, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Jeśli w trakcie posiadania informacji na temat danej osoby pojawi się inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania jej kiedy i w jakim celu mamy zamiar te dane przetworzyć.

Slide 1
Nie bój się dużego kroku. Nie pokonasz przepaści dwoma małymi.
David Lloyd George
Slide 1 - copy
Praca oddala od nas trzy wielkie niedole: nudę, występek i ubóstwo.
Voltaire
Slide 1 - copy
Lepiej zaliczać się do niektórych, niż do wszystkich.
Andrzej Sapkowski
Slide 1 - copy
W życiu każdego człowieka są dwa wielkie dni – pierwszy, w którym się rodzimy i drugi, w którym odkrywamy po co.
William Barclay
Shadow

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą,
pozostaw numer telefonu – oddzwonimy.

Administratorem pozostawionych danych będzie IT.NORCOM sp. z o.o. sp. k. Wpisane dane będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes). Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich dostępu, sprostowania, usunięcia oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. Więcej informacji link


Formularz kontaktowy

Administratorem pozostawionych danych będzie IT.NORCOM sp. z o.o. sp. k. Wpisane dane będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes). Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich dostępu, sprostowania, usunięcia oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. Więcej informacji link