IT.NORCOM – STACJA.SQL – Instrukcja aktywacji aplikacji SKP_BTP